Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rok 2019 - bojujeme s odpadom!

Typ: ostatné
Oravská Polhora 35 min ·  Rok 2019 = bojujeme s odpadom! 1Tento rok sa chceme viac zamerať na boj proti vzniku odpadu. Napriek tomu, že množstvo vyseparovaného odpadu v našej obce každoročne mierne narastá, stále rastie aj množstvo zmesového a veľkoobjemového odpadu, ktorý končí na skládke odpadov. Preto by sme sa tento rok chceli zamerať viac na túto problematiku a to predovšetkým rôznymi aktivitami zameranými na "predchádzanie vzniku odpadu".

Prvou tohtoročnou aktivitou je "boj proti igelitkám". V týchto dňoch do každého domu doručíme nákupnú tašku s pekným logom našej obce, ktorú budete môcť využívať na každodenné nákupy. Je z prírodného materiálu a mala by mať dlhú životnosť. Takto chceme aspoň maličkým kúskom prispieť k zníženiu množstva igelitiek, ktoré každodenne používame pri nákupoch.

Spolu s taškou doručíme do každej domácnosti aj balík vriec na plasty, ktoré separujeme v našich domácnostiach. Pre štandardnú domácnosť by mal vystačiť na celý rok.

Ďalšou aktivitou, ktorú budeme realizovať v jarných mesiacoch je dodanie 850 kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad - zelený odpad z kuchýň a záhrad. Záhradný kompostér obdrží takmer každá domácnosť.

Taktiež sa v rámci projektu výstavby nového zberného dvora v mesiacoch január - február 2019 zorganizuje séria prednášok o separovanom zbere spolu s vydaním informačných letákov.

Vážení občania, touto cesto Vás chceme požiadať o aktívny prístup k problematike odpadov v našej obci. V prvom rade sa pokúsme čo najviac znížiť produkciu odpadov a následne vzniknutý odpad čo najviac separovať. V najbližších troch rokoch sa podľa aktuálne platnej legislatívy plánujú zvýšiť poplatky za skladovanie odpadov na skládkach takmer 3-násobne, čo spôsobí veľkú finančnú záťaž nielen pre našu obec, ale aj pre nás samotných.

Aktuálne sa podiel separovania v našej obci pohybuje na úrovni 28% z celkového množstva odpadu. Je tu teda veľký priestor na zlepšenie. Pevne veríme, že sa nám to spoločným úsilím podarí.


Vytvorené: 16. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 17. 1. 2019 10:11
Autor: