Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Typ: ostatné
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Námestovo odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Námestovo od 22. júna 2018, 10.00 hod.

Zároveň Vás upozorňujeme na dôsledné plnenie úloh pri činnostiach spojených so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve, ktoré vyplývajú zo zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Z dôvodu zvýšeného počtu požiarov v prírodnom prostredí Vás žiadame, aby ste pri nahlasovaní spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve na operačné stredisko uvádzali aj GPS súradnice miesta spaľovania  z dôvodu rýchlejšieho identifikovania prípadného miesta požiaru a tým aj rýchlejšieho dojazdu hasičskej jednotky na miesto zásahu.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Námestove ďalej doporučuje pri tejto činnosti aktívnu spoluprácu s Dobrovoľnými hasičskými zbormi obcí  (využitie techniky a technických prostriedkov). 


Vytvorené: 22. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 8. 2018 07:19
Autor: