Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obecný úrad

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaKontaktné spojenie
Vorčáková Anna, Ing.

Telefón: +421/435 521 781

Mobil: 0905441 406

E-mail: ekonom@oravskapolhora.sk

Vorčáková Jana

dane: 034/5595114

vnútorná správa: +421/435 521 781

vnútorná správa: 0919369 216

E-mail: dane@oravskapolhora.sk