Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Konferencia Pastierska kultúra a prírodné dedičstvo

Konferencia pastierska kultúra a prírodné dedičstvo sa uskutočnila dňa 23.6.2018 v Izbe Cechu slovenských gajdošov v Oravskej Polhore. Izba cechu Slovenských gajdošov bola na danú konferenciu zvolená vďaka jej tradičnému vzhľadu, ktorý je zameraný na gajdošské tradície obce Oravská Polhora ako i Slovenska. Priestor dotváral atmosféru prednášok o pastierskej kultúre, nakoľko gajdošská kultúra bola vytvorená a rozšírená hlavne vďaka pastierskym tradíciám a to obzvlášť v karpatskom oblúku. Na konferencií sa zúčastnilo 40 poslucháčov a 4 lektori z Poľska i Slovenska. Ako prvý lektor sa predstavil pán Józef Michałek (PL), významný poľský odborník na prezentáciu a uchovávanie ovčiarstva, bačovstva, agroturizmu. Oboznámil účastníkov konferencie o všeobecných informáciách osídľovania Karpatského oblúka. V téme: „Salašníctvo v Karpatoch“, prezentoval rôzne typy chovu oviec, život na salaši, historické ako aj súčasné vplyvy a smery v salašníctve. Vďaka oravskej etnologičke PhDr. Elene Beňušovej z Oravského múzea sa návštevníci konferencie dozvedeli o „Salašníctve na Orave v premenách času“. Pani doktorka Beňušová realizovala rozsiahle výskumy o spracovávaní syru na Orave ako aj o pastierskych tradíciách, ktoré ovplyvnili kultúru Oravy a dodnes sú súčasťou sviatočných dní na Orave. Na konferencii v Oravskej Polhore, prednášal aj prominentný odborník pán Doc. Ing. Karol Kočík CSc., ktorý je v pastierskych kuloároch známi špecialista na chov tradičného plemena ovce Valašky. O danej problematike prednášal v téme : „Valaské ovce na Slovensku, ako súčasť jeho prírodného a kultúrneho dedičstva“ pán docent Kočík je taktiež známy prezentáciou tradičnej hry na pastierske hudobné nástroje. Avšak o tradičnej pastierskej ľudovej hudbe prednášal na konferencií pán Jaroslav Sloboda v téme: „Pastierske hudobné nástroje na Slovensku “súčasťou jeho prezentácie boli aj ukážky hry a spevu na pastierskej šesťdierkovej píšťale, fujare, fujare trombite, dvojačke a koncovke. Súčasťou konferencie bola aj malá prezentácia Salaša v Oravskej Polhore a spoločný obed pre všetkých zúčastnených konferencie Pastierska kultúra a prírodné dedičstvo.