Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vzory tlačív

Dane

Daňovník (priznanie, súhrn príloh) Stiahnuté: 45x | 01.08.2017

Nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 33x | 01.08.2017

Opatrenie Stiahnuté: 34x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny priezviske k miestnej dani Stiahnuté: 27x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny trvalého pobytu Stiahnuté: 29x | 01.08.2017

Poučenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 29x | 01.08.2017

Predajný automat Stiahnuté: 33x | 01.08.2017

Príloha - zníženie oslobodenia Stiahnuté: 31x | 01.08.2017

Priznanie k dani - byt Stiahnuté: 34x | 01.08.2017

Priznanie k dani - pes Stiahnuté: 29x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba jednoúčelová Stiahnuté: 29x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba viacúčelová Stiahnuté: 27x | 01.08.2017

Priznanie k dani z pozemkov Stiahnuté: 33x | 01.08.2017

Žiadosť o vrátenie preplatku Stiahnuté: 32x | 01.08.2017

Žiadosť o vydanie novej evid. známky pre psa Stiahnuté: 26x | 01.08.2017

Stavebné

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 46x | 01.08.2017

Návrh na zápis stavby do EN Stiahnuté: 31x | 01.08.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 40x | 01.08.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 37x | 01.08.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 28x | 01.08.2017

Stránka