Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vzory tlačív

Dane

Daňovník (priznanie, súhrn príloh) Stiahnuté: 80x | 01.08.2017

Nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 64x | 01.08.2017

Opatrenie Stiahnuté: 62x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny priezviske k miestnej dani Stiahnuté: 56x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny trvalého pobytu Stiahnuté: 57x | 01.08.2017

Poučenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 59x | 01.08.2017

Predajný automat Stiahnuté: 63x | 01.08.2017

Príloha - zníženie oslobodenia Stiahnuté: 62x | 01.08.2017

Priznanie k dani - byt Stiahnuté: 64x | 01.08.2017

Priznanie k dani - pes Stiahnuté: 56x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba jednoúčelová Stiahnuté: 55x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba viacúčelová Stiahnuté: 54x | 01.08.2017

Priznanie k dani z pozemkov Stiahnuté: 61x | 01.08.2017

Žiadosť o vrátenie preplatku Stiahnuté: 62x | 01.08.2017

Žiadosť o vydanie novej evid. známky pre psa Stiahnuté: 52x | 01.08.2017

Stavebné

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 82x | 01.08.2017

Návrh na zápis stavby do EN Stiahnuté: 60x | 01.08.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 78x | 01.08.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 67x | 01.08.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 57x | 01.08.2017

Stránka