Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktuality

20.05.2019

den rodiny

Deň rodiny 2019

Sobota, 25. mája 2019.

Detail

20.05.2019

Hlásenie obecného rozhlasu - 20.05.2019 1

Hlásenie - 20.05.2019

Zber elektroodpadu, prerušenie elektriny

Detail

16.05.2019

hasici

Deň detí s hasičmi 2019

Srdečne Vás pozývame na Deň detí s hasičmi. Príďte sa zabaviť so svojimi deťmi na najväčšie podujatie svojho druhu široko-ďaleko.

Detail

15.05.2019

active

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na aktivity detí a mládeže na rok 2019

Obec Oravská Polhora vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu aktivít detí a mládeže v zmysle VZN č. 4/2011 o dotáciách a návratných finančných výpomociach z rozpočtu obce a doplnku č. 1.

Detail

15.05.2019

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v dňoch 22.-23.05.2019 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v dňoch 22.-23.05.2019

Prerušenie elektriny dňa 22.05.2019 v čase od 8.00-14.00 hod. v lokalite pri colnici a 23.05.2019 v čase od 8.00-13.30 hod. v lokalite Slaná voda z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach.

Detail

10.05.2019

Nové povinnosti podnikateľov od 01.07.2019 - systém eKasa  1

Nové povinnosti podnikateľov od 01.07.2019 - systém eKasa

Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa čo najskôr. Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu od 01.07.2019.

Detail

09.05.2019

Voľba hlavného kontrolóra obce Oravská Polhora - 21.06.2019 1

Voľba hlavného kontrolóra obce Oravská Polhora - 21.06.2019

Obecné zastupiteľstvo obce Oravská Polhora vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Oravská Polhora na 21.06.2019 v zasadačke OcÚ v Oravskej Polhore. Prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami kandidáti zašlú alebo osobne doručia najneskôr do 07.06.2019 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra – neotvárať“ na adresu: Obecný úrad Oravská Polhora, 029 47 Oravská Polhora 454

Detail

24.04.2019

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 26.04.2019 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 26.04.2019

Prerušenie elektriny v piatok 26.04.2019 v čase od 8.00 - 15.30 hod. z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach - nové rodinné domy na Školskej ulici 1.

Detail

20.04.2019

Jarný deň čistej obce

Jarný deň čistej obce

27. apríl 2019 (sobota)

Detail

16.04.2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva - 23.04.2019 1

Zasadnutie obecného zastupiteľstva - 23.04.2019

Pozvánka na zasadnutie OZ v utorok 23.04.2019 o 15.00 hod. v zasadačke OcÚ.

Detail

15.04.2019

Štatistické zisťovanie  1

Štatistické zisťovanie - oznámenie

Štatistický úrad SR realizuje od 17.04.2019-31.05.2019 zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov.

Detail

09.04.2019

Voľby do Európskeho parlamentu oznámenie 1

Voľby do Európskeho parlamentu - oznámenie

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: starosta@oravskapolhora.sk.

Detail

09.04.2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva - 15.04.2019 1

Zasadnutie obecného zastupiteľstva - 15.04.2019

Pozvánka na zasadnutie OZ v pondelok 15.04.2019 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ

Detail

Obecný úrad

Adresa

Oravská Polhora 454
029 47 Oravská Polhora

Kontaktné spojenie

Mobilný telefón: +421/915 290 553

Úradné hodiny

pondelok7:00 - 10:3011:00 - 15:00
utorok7:00 - 10:3011:00 - 15:00
streda7:00 - 10:3011:00 - 17:00
štvrtokNestránkový deň
piatok7:00 - 10:3011:00 - 13:00
sobota9:00 - 12:00Overovanie podpisov a listín

Obec Oravská Polhora

Oravská Polhora sa rozprestiera na severnom okraji Oravy, na hraniciach s Poľskou republikou. Svojou polohou je najsevernejším územím na Slovensku. Rozlohou 8 452 ha je najväčším katastrálnym územím v okrese Námestovo. Katastrálne územie Oravskej Polhory susedí z väčšej časti s Poľskom a s katastrálnymi územiami obcí Rabčice, Rabča, Sihelné a Oravské Veselé. Územie sa orograficky začleňuje do sústavy vonkajších Západných Karpát, časti Oravských Beskýd, do komplexu horského masívu Babej Hory a Pilska.

OcU

 

 

Kontaktné údaje

Úradné hodiny

Pondelok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Streda 7:00 - 10:30 11:00 - 17:00
Štvrtok Nestránkový deň   
Piatok 7:00 - 10:30 11:00 - 13:00
Sobota 9:00 - 12:00 Overovanie podpisov a listín

Základné informácie 

Samosprávný kraj Žilinský
Okres Námestovo
Región Orava
Počet obyvateľov 3921
Rozloha 84,52 km2
Prvá písomná zmienka 1588