Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Územný plán obce

Obec Oravská Polhora na základe svojej pôsobnosti, stanovenej v zákone SNR č. 396/1990 Zb. O obecnom zriadení a nadväzných právnych normách obstaráva Územný plán obce Oravská Polhora z dôvodu zabezpečenia pripravenosti územia pre rozvoj sídla a vytvorenia podmienok rozvoja všetkých funkcií v celom katastrálnom území obce.

Schválený Územný plán obce Oravská Polhora - zmeny a doplnky č. 3


 

Schválený Územný plán obce Oravská Polhora - zmeny a doplnky č.2


ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU Č.1


ZMENY A DOPLNKY č. 1 - textová časť (276.39 kB) 
ÚP - výkres č.1 
ÚP - výkres č.1 - doplnok - tu ku stiahnutiu .pdf, 86,54 kB
ÚP - výkres č.3a - tu ku stiahnutiu .pdf, 4,22 MB
ÚP - výkres č.3a - doplnok - tu ku stiahnutiu .pdf, 355,89 kB
ÚP - výkres č.3b - tu ku stiahnutiu .pdf, 3,69 MB
ÚP - výkres č.3b - doplnok - tu ku stiahnutiu .pdf, 355,89 kB
ÚP - výkres č.3b - doplnok1 - tu ku stiahnutiu .pdf, 237,57 kB
ÚP - výkres č.5a - tu ku stiahnutiu .pdf, 2,43 MB
ÚP - výkres č.5a - doplnok - tu ku stiahnutiu .pdf, 342,12 kB
ÚP - výkres č.5b - tu ku stiahnutiu .pdf, 1,7 MB
ÚP - výkres č.5b - doplnok - tu ku stiahnutiu .pdf, 366,49 kB
ÚP - výkres č.5b - doplnok1 - tu ku stiahnutiu .pdf, 366,49 kB
ÚP - výkres č.6 - tu ku stiahnutiu .pdf, 7,02 MB
ÚP - výkres č.6 - doplnok - tu ku stiahnutiu .pdf, 7,02 MB
ÚP - výkres č.7a - tu ku stiahnutiu .pdf, 3,65 MB
ÚP - výkres č.7a - doplnok - tu ku stiahnutiu .pdf, 247,3 kB
ÚP - výkres č.7b - tu ku stiahnutiu .pdf, 3,44 MB
ÚP - výkres č.7b - doplnok - tu ku stiahnutiu .pdf, 381,5 kB

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ORAVSKÁ POLHORA


Územný plán obce 
Schéma záväzných časti ÚPN - tu ku stiahnutiu .pdf, 917,59 kB
ÚP - výkres č.2 
ÚP - výkres č.3 - A - tu ku stiahnutiu .pdf, 4,62 MB
ÚP - výkres č.3 - B - tu ku stiahnutiu .pdf, 4,08 MB
ÚP - výkres č.3 - C 
ÚP - výkres č.4 - A 
ÚP - výkres č.4 - B 
ÚP - výkres č.4 - C - tu ku stiahnutiu .pdf, 843,53 kB
ÚP - výkres č.5 - A 
ÚP - výkres č.5 - B 
ÚP - výkres č.5 - C - tu ku stiahnutiu .pdf, 732,15 kB
ÚP - výkres č.6 
ÚP - výkres č.7 - A 
ÚP - výkres č.7 - B - tu ku stiahnutiu .pdf, 3,84 MB
ÚP - výkres č.7 - C - tu ku stiahnutiu .pdf, 2,31 MB
ÚP - výkres č.8 
Počet domov a bytov - tu ku stiahnutiu .pdf, 12,15 kB
Prehľad záberov poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery - tu ku stiahnutiu .pdf, 42,31 kB
Obyvateľstvo, bytový fond a občianska vybavenosť - tu ku stiahnutiu .pdf, 191,68 kB
OP - charakter územia - tu ku stiahnutiu .pdf, 19,66 kB
OP - priestorové regulatívy - tu ku stiahnutiu .pdf, 10,62 kB
OP - navrhované lokality bývania v rodinných domoch - tu ku stiahnutiu .pdf, 26,47 kB
OP - návrh funkčného využitia územia - tu ku stiahnutiu .pdf, 21,06 kB
OP - rozšírenia zastavaného územia - tu ku stiahnutiu .pdf, 29,07 kB
OP - nezastaviteľné plochy - ÚPN - tu ku stiahnutiu .pdf, 27,95 kB