Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Komisie 

Komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch            

      predseda: Mgr. Marián Glovaťák

      členovia:  Ľudovít Borovka, Kamil Kvasniak, Ivan Matis a Štefan Cubinek

Komisia pre soc. vecí, rodinu, školstvo a zdravotníctvo     

      predseda: Monika Beňušová

      členovia:  Ing. Štefan Tyrol, Karol Jendreas, Margita Bobáková a Štefan Pienták

Komisia pre investície, rozpočet, rozvoj obce a životné prostredie        

      predseda: Ing. Jozef Herud

      členovia:  Ing. arch. Milan Labudiak, Viera Jaššáková, Eugen Vorčák, Anton Skurčák, Ing. Anna                Vorčáková, Mgr. Jozef Kurek